• Μητροπολίτου Μεθοδίου 7, Κέρκυρα T.K. 49100
 • 26610-49215
 • 6972081260

 • Μητροπολίτου Μεθοδίου 7, Κέρκυρα T.K. 49100
 • 26610-49215
 • 6972081260

 • Σπιανάδα Κέρκυρα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ν. 3869/10

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΚΑΘΕ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ
ΝΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3869 (ΦΕΚ  Α 130/03.08.2010)

 «Ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις»

 1. πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 2. Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών
 3. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών ) ετών
 4. πρόσφατο Ε9
 5. τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή πρόσφατος εκκαθαριστικός λογαριασμός σύνταξης ή βεβαίωση ανεργίας /κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
 6. τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων
 7. βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων
 8. τίτλος/οι ιδιοκτησίας ακινήτου/ων του αιτούντος
 9. κατάλογος καταθέσεων σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα κατά την ημ/νία υποβολής της αίτησης
 10. βεβαιώσεις οφειλών από Δημόσιο (Εφορία)
 11. βεβαιώσεις οφειλών από φορείς κοινωνικής ασφάλισης
 12. αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (κατ' άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος
 13. υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα καταστάσεων ή μεταβιβάσεων
 14. λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη

Εκτύπωση Email

Δικηγορικό Γραφείο Βοντετσιάνου Αικατερίνη

      Το δικηγορικό μας γραφείο λειτουργεί στην πόλη της Κέρκυρας από το 2005. Ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων και αναλαμβάνει την εκπροσώπηση Ελλήνων και αλλοδαπών. Βασικοί άξονες του γραφείου μας είναι η άριστη επιστημονική κατάρτιση και η συνεχής μας ενημέρωση. Προτεραιότητές μας αποτελούν η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων σε συνδυασμό με την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος. Η σχέση με τους εντολείς μας στηρίζεται στο σεβασμό και στην εχεμύθεια. Βρισκόμαστε μαζί τους σε άμεση επικοινωνία, τους κρατάμε ενήμερους για κάθε στάδιο της υπόθεσής και εδραιώνουμε προσωπική και ειλικρινή σχέση. Έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασιών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο με άλλα δικηγορικά γραφεία όσο και με παρεμφερείς επαγγελματικούς κλάδους (συμβολαιογράφους, μεσίτες, λογιστές, μηχανικούς κ.α.), βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για την νομική σας εκπροσώπηση και την επίλυση των νομικών σας υποθέσεων.  

 

Με εκτίμηση

Αικατερίνη Αντ. Βοντετσιάνου

Εκτύπωση Email