• Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260
  • vontetsianoukat@yahoo.gr

  • Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260
  • vontetsianoukat@yahoo.gr

  • Παλιά πόλη Κέρκυρας

Χειρόγραφα Συμβόλαια & Έγγραφα: Ανάγνωση & “Μεταγραφή”

Αναλαμβάνουμε  την καθαρογραφή (''μεταγραφή”) χειρόγραφων παλαιών συμβολαίων και εν γένει εγγράφων της Ελληνικής και Ιταλικής γλώσσας, η ανάγνωση των οποίων είναι δυσχερής. Μετά την καθαρογραφή (''μεταγραφή'') αναλαμβάνουμε ώστε το ''μεταγεγραμμένο'' κείμενο να λάβει την απαιτούμενη θεώρηση από το αρμόδιο Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο