• Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260

  • Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260

  • Σπιανάδα Κέρκυρα

Οικογενειακό Δίκαιο

Το γραφείο έχει σημαντική πείρα σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου και στον χειρισμό υποθέσεων διαζυγίων (συναινετικά & κατ' αντιδικία), επιμέλειας τέκνων και διατροφής. Επίσης ασχολούμαστε με ζητήματα δικαστικής συμπαράστασης, υιοθεσίας, αναγνώριση / προσβολή πατρότητας και σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης.

Εκτύπωση Email

Ζητήματα Εμπραγμάτου Δικαίου

Είμαστε σε θέση να εκπροσωπούμε τους εντολείς μας υπεύθυνα σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους. Ενδεικτικά αναφέρονται υποθέσεις προσβολής, αναγνώρισης και διεκδίκησης κυριότητας, υποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων, προστασίας της νομής, εγγραφή & εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης, διανομή κοινής περιουσίας κ.α. Επίσης, παρέχουμε νομική υποστήριξη σε περιπτώσεις σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, συνένωσης ή κατάτμησης ακινήτων, και σύνταξης πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων.

Εκτύπωση Email

Κτηματολόγιο

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας κτηματογράφησης, ενώ έχει ιδιαίτερη ενασχόληση με την δικαστική επίλυση κτηματολογικών διαφορών και την διόρθωση των σφαλμάτων της κτηματογράφησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε την εκδίκαση αγωγών διόρθωσης των κτηματολογικών βιβλίων ως προς το εμβαδόν, την θέση και τα όρια γεωτεμαχίου, την αναγνώριση της κυριότητας και την διόρθωση των ακινήτων «αγνώστου ιδιοκτήτη», την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, την άσκηση αντιρρήσεων σε βάρος αποφάσεων των Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων κ.α.

Εκτύπωση Email

Ενοχικό Δίκαιο – Συμβάσεις / Αποζημιώσεις

Ασχολούμαστε με την δικαστική και εξώδικη επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις του ενοχικού Δικαίου, όπως ενδεικτικά μισθώσεις (κατοικιών & επαγγελματικές), συμβάσεις έργου, συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεως, δωρεές κ.λ.π., καθώς επίσης παρέχουμε συμβουλευτική νομική βοήθεια στη σύναψη των συμβάσεων. Επίσης, χειριζόμαστε υποθέσεις χρηματικής αποζημίωσης από αδικοπραξία και αποκατάσταση ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, υποθέσεις τροχαίων αυτοκινητικών ατυχημάτων καθώς και ζητήματα αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Εκτύπωση Email

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Το γραφείο μας ασχολείται ιδιαίτερα με τον τομέα εκείνο του Αστικού Δικαίου που ρυθμίζει τις σχέσεις των ιδιωτών με στοιχεία αλλοδαπότητας. Με στοιχεία, δηλαδή, που ξεφεύγουν από το όρια ενός κράτους και συνδέονται με περισσότερες χώρες.

Έτσι, έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην δικαστική και εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε ιδιώτες με διαφορετική ιθαγένεια και εκπροσωπούμε Έλληνες πολίτες αλλά και πολίτες από χώρες του εξωτερικού (Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Ελβετία, Αφρική κ.α.) οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικογενειακά, περιουσιακά, προσωπικά ή/και άλλα νομικά προβλήματα στις σχέσεις τους με πολίτες άλλων κρατών.

Ενδεικτικά αναφέρονται υποθέσεις διαζυγίων μεταξύ συζύγων με διαφορετική ιθαγένεια (π.χ. Έλληνας σύζυγος – Αγγλίδα σύζυγος), υποθέσεις αποδοχής κληρονομίας με ακίνητα σε διάφορες χώρες, υποθέσεις δημοσίευσης στην Ελλάδα Διαθήκης που έχει συνταχθεί στο εξωτερικό κ.α.

Εκτύπωση Email