• Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260

  • Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260

  • Σπιανάδα Κέρκυρα

Χειρόγραφα Συμβόλαια & Έγγραφα: Ανάγνωση & “Μεταγραφή”

Αναλαμβάνουμε  την καθαρογραφή (''μεταγραφή”) χειρόγραφων παλαιών συμβολαίων και εν γένει εγγράφων της Ελληνικής και Ιταλικής γλώσσας, η ανάγνωση των οποίων είναι δυσχερής, ώστε το καθαρογραμμένο κείμενο να αποτελεί πιστή μεταφορά του χειρόγραφου εγγράφου.

Εκτύπωση Email