• Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260

  • Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260

  • Σπιανάδα Κέρκυρα

Ποινικό Δίκαιο

Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, το γραφείο ασχολείται με τον τομέα του Ποινικού Δικαίου. Παρέχουμε εκπροσώπηση και συμβουλές από το πρώτο στάδιο προ της ενάρξεως της ποινικής δίωξης (υποβολή μηνύσεως, εγκλήσεως, αναφοράς κ.λ.π.), κατά την διαδικασία της συγκέντρωσης του αποδεικτικού υλικού (προανάκριση, ανάκριση, μαρτυρικές καταθέσεις, σημειώματα παροχής εξηγήσεων, υπομνήματα κ.λ.π.) και τέλος κατά την εκπροσώπηση του εντολέα μας στο ακροατήριο. Παράλληλα, ασχολούμαστε με τα ζητήματα της αναστολής εκτέλεσης ποινής, ακύρωσης αποφάσεως ή διαδικασίας, της συγχώνευσης, μετατροπής και εξάλειψης ποινών.

Εκτύπωση Email