• Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260

  • Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260

  • Σπιανάδα Κέρκυρα

Εργατικό Δίκαιο

Τα γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες σε επίπεδο συμβουλευτικής αλλά και δικαστικά στην επίλυση των διαφορών που προέρχονται από την σχέση εργασίας. Στα πλαίσια αυτά, αναλαμβάνουμε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων εργατικού, όπως ενδεικτικά την σύναψη, τροποποίηση, λύση και καταγγελία συλλογικών και ατομικών συμβάσεων εργασίας, την διεκδίκηση και δικαστική επιδίωξη δεδουλευμένων απαιτήσεων των εργαζομένων (μισθοί, υπερωρίες, επιδόματα). Χειριζόμαστε επίσης υποθέσεις απολύσεων και αποζημιώσεων, αποχωρήσεις εργαζομένων και καταβολής αποζημίωση, επίσχεση εργασίας κ.λ.π.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο