• Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260

  • Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260

  • Σπιανάδα Κέρκυρα

Ζητήματα Εμπραγμάτου Δικαίου

Είμαστε σε θέση να εκπροσωπούμε τους εντολείς μας υπεύθυνα σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους. Ενδεικτικά αναφέρονται υποθέσεις προσβολής, αναγνώρισης και διεκδίκησης κυριότητας, υποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων, προστασίας της νομής, εγγραφή & εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης, διανομή κοινής περιουσίας κ.α. Επίσης, παρέχουμε νομική υποστήριξη σε περιπτώσεις σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, συνένωσης ή κατάτμησης ακινήτων, και σύνταξης πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο