• Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260

  • Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260

  • Σπιανάδα Κέρκυρα

Ενοχικό Δίκαιο – Συμβάσεις / Αποζημιώσεις

Ασχολούμαστε με την δικαστική και εξώδικη επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις του ενοχικού Δικαίου, όπως ενδεικτικά μισθώσεις (κατοικιών & επαγγελματικές), συμβάσεις έργου, συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεως, δωρεές κ.λ.π., καθώς επίσης παρέχουμε συμβουλευτική νομική βοήθεια στη σύναψη των συμβάσεων. Επίσης, χειριζόμαστε υποθέσεις χρηματικής αποζημίωσης από αδικοπραξία και αποκατάσταση ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, υποθέσεις τροχαίων αυτοκινητικών ατυχημάτων καθώς και ζητήματα αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο