• Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260

  • Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260

  • Σπιανάδα Κέρκυρα

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (νόμος «Κατσέλη»)

Ο ν. 3869/2010, γνωστός και ως «νόμος Κατσέλη», παρά τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί, παρέχει τα εργαλεία στα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε  μόνιμη αδυναμία πληρωμής να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα, τους ιδιώτες, το Δημόσιο (ΔΟΥ), τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) και τους δήμους, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Το γραφείο μας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και άριστη κατάρτιση στην εφαρμογή του νόμου αυτού και είναι σε θέση να αναλάβει την ταχεία και αποτελεσματική εκπροσώπηση και καθοδήγηση των εντολέων του, από το πρώτο στάδιο της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού μέχρι αυτό της διαδικασίας δικαστικού συμβιβασμού και, τέλος, την ενώπιον του Ειρηνοδικείου διαδικασία για την Δικαστική διευθέτηση των οφειλών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ν. 3869/10

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο