Οικογενειακό Δίκαιο

Το γραφείο έχει σημαντική πείρα σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου και στον χειρισμό υποθέσεων διαζυγίων (συναινετικά & κατ' αντιδικία), επιμέλειας τέκνων και διατροφής. Επίσης ασχολούμαστε με ζητήματα δικαστικής συμπαράστασης, υιοθεσίας, αναγνώριση / προσβολή πατρότητας και σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης.

Εκτύπωση